Kalite Yönetimi

Kalite Yönetim Birimi


SedatKaliteDirektörü.png 
 Sedat ADEMOĞLU
 Kalite Direktörü

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI
Temel İş, Yetki  ve Sorumluluklar Kurumun belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda kalite hizmetlerinin yerine getirilmesini ve kurumdaki hizmet sürekliliğini sağlamaktır.
    
uSKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamalıdır.
    
uKurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmelidir.
    
uÖz değerlendirmeleri yönetmelidir.
    
uGüvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmelidir.
    
uRisk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmelidir.
    
uHasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetmelidir.
    
uSKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamalıdır.
    
uKalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmelidir.
    
uSKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmalıdır.

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ HİYERARŞİK YAPISI
 00KaliteYönBirimi.PNG
 01KurumsalHiz.PNG
 02HastaCalOd.PNG
 03SagHiz.PNG
 04DestHiz.PNG
 05GözYön.PNG
 

 

06 Haziran 2022