Kalite Yönetimi

Kalite Yönetim Birimi

KALİTE YÖNETİMİ
Temel İş,Yetki  Ve Sorumluluklar Kurumun belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda kalite hizmetlerinin yerine getirilmesini ve kurumdaki hizmet sürekliliğini sağlamaktır. 

  • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamalıdır.
  •  Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmelidir.
  •  Öz değerlendirmeleri yönetmelidir.
  •  Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmelidir.
  •  Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmelidir.
  •  Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetmelidir.
  •  SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamalıdır.
  •  Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmelidir.
  •  SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmalıdır.
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ORGANİZASYON ŞEMASI 
00KaliteYönBirimi.PNG