Tıbbi Birimler

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİNİN GÖREVLERİ
   Yaşlılığa veya kronik hastalığa bağlı olarak kurumumuza gelemeyecek durumda olan ve evde sağlık koordinasyon merkezine müracaat ederek uygunluğu onaylanmış hastaların, evde ağız muayeneleri ve tedavilerini gerçekleştirebilmek amacıyla Evde Sağlık Birimi kurulmuştur. Bu birimimizde 1 Diş Hekimi, 1 Hemşire ve 1 Şoför görev yapmaktadır. Ayrıca 1 Diş Hekimi, 1 Diş Klinik Yardımcısı ve 1 Şoför yedek görevlendirilmiştir. İşleyişte evde sağlık hizmetleri koordinasyon birimince yönlendirilmiş, ağız ve diş sağlığı sorunları olan hastalara randevu verilerek ev ziyaretleri yapılır.
 EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ HANGİ HİZMETLERİ VERMEKTEDİR
   • Dişhekimi Muayenesi
   • Diş ve dişeti enfeksiyonları için medikal tedavi
   • Basit Diş Çekimleri ve Dolgular
   • Total ve Parsiyel Protez
   • Protez vuruğu alınması
   • Protez tamiri
   • Düşmüş kron köprü simantasyonu
   • Hasta ve hasta yakınlarına oral hijyen eğitimi
ENFEKSİYON KONTROL BİRİMİNDE GÖREV YAPAN PERSONELLER
 ADI SOYADI ÜNVANI  GÖREVİ  DAHİLİ TEL.NUMARASI 
  Oğuz DARILMAZ  Diş Tabibi  Evde Sağlık Hizmetlerinden Sorumlu Diş Tabibi  .....
  Osman BAYRAM  Hemşire  Evde Sağlık Hizmetlerinden Sorumlu Sağlık Personeli  .....
 Osman BAYRAM  Şoför  Şoför  ..... 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

12 Ekim 2022